Εsteel Τrade Προϊόντα Xάλυβα

Σωλήνες δικτύων πυρόσβεσης

Σωλήνες δικτύων πυρόσβεσης

Οι χαλυβδοσωλήνες για δίκτυα πυρόσβεσης παράγονται με την μέθοδο αυτογενούς συγκόλλησης υψηλών απαιτήσεων. Υπάρχουν μαύρες και γαλβανιζέ, σε διατομές που ξεκινούν από 2” ίντσες (Φ60,3) έως 4” (Φ114,3).

Διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, ανάλογα με την χρήση που προορίζονται.  Δίκτυα πυρόσβεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 / Σειρά Medium με αυλακωμένα άκρα.

 

Άλλα προϊόντα