Εsteel Τrade Προϊόντα Xάλυβα

Μορφοσωλήνες – Στρατζαριστά

Μορφοσωλήνες – Στρατζαριστά

Οι σωλήνες μορφής – στρατζαριστά είναι διατομές τετράγωνες, ορθογώνιες και στρογγυλές Υπάρχουν σε μεγάλο εύρος διαστάσεων και παχών. Χρησιμοποιούνται σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές, όπως περιφράξεις, τέντες, θερμοκήπια, σκαλωσιές, κουπαστές, έπιπλα μεταλλικές πόρτες και πολλές άλλες.

Παράγονται από λαμαρίνα ψυχρής έλασης dcp καθώς και από γαλβανιζέ λαμαρίνα με την κοινή ονομασία προγαλβανισμένες σωλήνες.

 

Άλλα προϊόντα