Εsteel Τrade Προϊόντα Xάλυβα

Λαμαρίνες σύμμεικτων πλακών

Λαμαρίνες σύμμεικτων πλακών

Οι λαμαρίνες σύμμεικτων κατασκευών  είναι ιδανικές για χρήση στις σύμμεικτες πλάκες σκυροδέματος και στους μόνιμους μεταλλότυπους.  Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται είναι υψηλής ποιότητας S320 ,γαλβανισμένος,

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα της λαμαρίνας σύμμεικτων κατασκευών

  • Ευκολία τοποθέτησης
  • Μεγάλη αντοχή στην διάβρωση
  • Μεγάλη μηχανική αντοχή
  • Τοποθέτηση χωρίς την χρήση συμβατικού ξυλότυπου υποστήριξης
  • Πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους κατασκευής
  • Ταχύτατη κατασκευή και τοποθέτηση

Άλλα προϊόντα