Εsteel Τrade Προϊόντα Xάλυβα

Προϊόντα

Κατηγορία: Μορφοσωλήνες - Στρατζαριστά

Στρατζαριστά, σωλήνες μορφής, μορφοσωλήνες ελαφρού τύπου σε πάχη από 0,9χιλ. έως 1,5χιλ. Υλικό ψυχρής έλασης dcp, προγαλβανισμένοι (από γαλβανιζέ λαμαρίνα) και θερμής έλασης μαύροι. Τα τυποποιημένα μήκη είναι σε 5 και 6 μέτρα, δυνατότητα παράδοσης και σε ειδικά μήκη. Υπάρχουν τετράγωνης διατομής από 12χ12 παραλληλόγραμμης διατομής από 11χ16 , στρόγγυλοι από Φ10 καθώς και ειδικά σχήματα όπως κουπαστές μισοστρόγγυλες, κάσες μπινι, οβαλ και ανοιχτού τύπου προφίλ.