Εsteel Τrade Προϊόντα Xάλυβα

Σίδηρος διατομής Ταυ

Σίδηρος διατομής Ταυ

 Ο σίδηρος διατομής Ταυ χρησιμοποιούνται σε πιο εξειδικευμένες μεταλλικές κατασκευές, πασσάλους περίφραξεις,  αμαξώματα κλπ
Χαρακτηριστικά:
ΕΙΔΟΣ Σίδηρος θερμής έλασης διατομής  «Ταυ».
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ S235 κατά ΕΝ 10025 St 37.2 κατά DIN 17100
ΜΗΚΟΣ Μήκος ράβδων 6 m
Δυνατότητα κοπής διάτρησης , σφαιροβολής, βαφής και εμβάπτισης σε ψευδάργυρο εν θερμώ.( Γαλβανιζέ)

   

Άλλα προϊόντα