Εsteel Τrade Προϊόντα Xάλυβα

Ταινίες προβαμμένες

Ταινίες προβαμμένες

ΕΙΔΟΣ Ρολά με έγχρωμη, μη μεταλλική, επίστρωση στη επιφάνεια
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ Λαμαρίνα ποιότητας DX51D κατά EN 10142
ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ρολά πλάτους 1000 και 1250 mm
παχος απο 0,3χλ εως 0,5χιλ
Οι προβαμμένες ταινίες είναι προιόν των ρολών γαλβανιζέ, τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία επιδέχονται διάφορα χρώματα στην επιφάνεια τους.
Διατομούνται σε ταινίες στις επιθυμητές διαστάσεις ανάλογα με την ζήτηση του πέλάτη.
Υπάρχουν σε πάχη από 0.3χιλ. έως 1,5χιλ.
Αποτελούν την πρώτη ύλη για την κατασκευή υδρορροών, την κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, ειδικών τεμαχίων κ.λ.π.

Λαμαρίνες πλαστικοποιημένες προβαμένες γαλβανιζέ

Άλλα προϊόντα